Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”

W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację I edycji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju.

Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
Program uzyskał rekomendację pani Katarzyny Hall – Minister Edukacji Narodowej. Honorowy patronat nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak.
Czas trwania programu przewidywany jest na 4 lata. Co roku zwiększać się będzie grupa przedszkoli i szkół podstawowych realizujących program. W roku szkolnym 2008/09 w województwie wielkopolskim działaniami objęto 4 170 dzieci w wieku 5 – 6 lat ze 147 placówek nauczania oraz ich rodziców i opiekunów.
Koordynatorami programu są pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy przygotowują realizatorów programu poprzez szkolenia i narady oraz przeprowadzają dystrybucję materiałów do poszczególnych placówek realizujących program. Cele szczegółowe programu: Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej. Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego. Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
Program składa się z pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.

 • Przedszkole czynne jest:
  PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
  w godz. 6:30 -17:30
 • Przedszkole Miejskie Nr 11
  ul. Hubala 2
  05-803 Pruszków
 • tel/fax 22 758-43-64
  e-mail