Ile to kosztuje?

Ile to kosztuje?

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVI/328/2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków wprowadza się następujące zasady naliczania i rozliczania w przedszkolu:

 • opłata za świadczenia usług za jedną godzinę nauczania, wychowania i opiekę w przedszkolu, poza czasem realizowania podstawy wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej w danym miesiącu. Opłata, o której mowa obejmuje koszty pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach porannych tj. od godziny 6.30 do 8.00 oraz od 13:00 do 17:30
  i nie obejmuje kosztów wyżywienia, kosztów zajęć dodatkowych, organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców (opiekunów)
 • w przypadku zapisu dziecka od godziny 6:30 liczona jest połowa kwoty czyli 0,50 zł oraz zdeklarowany odbiór do 17:30 połowa stawki czyli 0,50 zł
 • w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata podlega zwrotowi. Rodzice powiadamiają przedszkole o czasie nieobecności dziecka
 • dzienna stawka za wyżywienie wynosi 14,00 zł za  posiłki (I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek )
 • umożliwiamy regulowanie opłat na wskazane rachunki bankowe przedszkola
 • Rada Rodziców obejmuje: zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie, teatrzyk, mikołaj, bal karnawałowy, zabawki dla dzieci, doposażenie sal w zabawki, pomoce dydaktyczne, doposażenie ogrodu przedszkolnego, wycieczki grupowe i wycieczkę całego przedszkola. Nie zależnie od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 55zł / miesiąc.
  Przewodnicząca Rady Rodziców: Violetta Płażewska
  Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców: Katarzyna Kucharska
  Sekretarz Rady Rodziców: Aleksandra Jagłowska-Pietraszek
  Skarbnik Rady Rodziców: Ewelina Paduch

 • Przedszkole czynne jest:
  PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
  w godz. 6:30 -17:30
 • Przedszkole Miejskie Nr 11
  ul. Hubala 2
  05-803 Pruszków
 • tel/fax 22 758-43-64
  e-mail