Edukacja

PROGRAMY EDUKACYJNE

Program Zajęć Logorytmicznych autorstwa mgr Małgorzaty Szczęsnej, mgr Agnieszki Markiewicz – Pakuła i mgr Aleksandry Zawadzkiej.
Głównym celem programu jest kształtowanie ruchu całego ciała (makroruchy) oraz wraz z obcowaniem z muzyką i rytmem wpływanie pośrednio na usprawnianie narządów mowy (mikroruchy). Poprzez korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwianie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku, prowadzone są specjalne ćwiczenia logarytmiczne, które wpływają na naukę orientowania się w przestrzeni i czasie, sprzyjają poprawie koncentracji uwagi, stymulują sprawniejsze myślenie.

Program Profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 11 w Pruszkowie autorstwa dr Aidy Piskorz.
Charakterystyczną cechą profilaktyki jest proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowaniu czynników zagrażających zdrowiu. Przedszkole jest takim miejscem gdzie program profilaktyki będzie doskonale uzupełniał zadania zapewniające dzieciom właściwe warunki rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.  Głównymi celami programu są:

– tworzenie warunków do kształtowania postaw i wartości,
– ułatwianie dzieciom doskonalenia wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia,
– uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu i innych środowiskach.

Program jest realizowany przez cały rok. Jest on zgodny z podstawą programową. W realizację jego złożeń i celów wpisuje się współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym, np. współpraca z rodzicami, policją, strażą miejską, pogotowiem, lekarzami specjalistami, pielęgniarkami, itp., organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola.

Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 11

 – Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem opracowana w Przedszkolu Miejskim Nr 11 autorstwa mgr Aleksandry Zawadzkiej. Został stworzony w celu zapewnienia wychowankom Przedszkola nr 11  w Pruszkowie efektywnego rozwoju w atmosferze bezpieczeństwa , szacunku i akceptacji. Zasadami którymi kierują się pracownicy placówki jest działanie dla dobra dziecka, pracownicy dążą do zapewnienia dzieciom wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem potrzeb podopiecznych. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania procedur zawartych w dokumencie. Program zawiera min.: krótkie objaśnienie terminów, procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, zasady ochrony danych osobowych i wizerunku dziecka, zasady dostępu do Internetu czy kodeks postępowania z dzieckiem.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzenie – szczegóły programu  ( proszę kliknąć w link )

Zgodnie z nową podstawą programową Rada Pedagogiczna naszego przedszkola wybrała na rok szkolny 2017/2018 następujące programy:

1.Nazwa programu: „Nasze przedszkole”, autorzy: Małgorzata Kwiaśniewska, Wiesława Żaba –Żabińska, wydawnictwo: Grupa MAC S.A

2.Nazwa programu: „Trampolina”, autorzy: Małgorzata Janiak, 

Kamila Witerska, wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne PWN.

3.Nazwa programu: „Dobry start”, autorzy: Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jacka, wydawnictwo: Harmonia

4.Nazwa programu: „Od przedszkolaka do pierwszaka”, autor: Iwona Broda,

wydawnictwo: WSiP

więcej informacji o w/w programach na stronach wydawnictw.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

ZAJĘCIA TANECZNE

prowadzącą zajęcia jest Pani Ewa Korycka. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu poniedziałek i środa.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE PRZY AKOMPANIAMENCIE

prowadzącą zajęcia jest Pani Anna Polańska. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

prowadzącym zajęcia jest Pan Adam Cegielski. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu poniedziałek i środa.

ZAJĘCIA I SPOTKANIA TEMATYCZNE

 • Przedszkole czynne jest:
  PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
  w godz. 6:30 -17:30
 • Przedszkole Miejskie Nr 11
  ul. Hubala 2
  05-803 Pruszków
 • tel/fax 22 758-43-64
  e-mail