Dzień u nas

Dzień u nas

6:30-8:00
Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami i innymi zabawkami, śpiewamy, oglądamy książeczki, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne itp. Praca w małych zespołach. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, ćwiczenia poranne.
8:00-8:30
Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu.
8:30-9:00
Jemy pierwsze śniadanie
9:00-9:30
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o nową podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dzieci (3 i 4 letnie)
9:00-10:00
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o nową podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dzieci (5 i 6 letnie)
9:00-10:15
Dzieci 3 i 4 letnie zabawa swobodna.
10:15-11:00
Pobyt na świeżym powietrzu, przeznaczonym na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrody, prace gospodarcze i porządkowe.
11:00-11:30
Jemy drugie śniadanie.
11:30-13:00
Grupy młodsze – odpoczynek poobiedni, muzykoterapia, bajko terapia, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela (czytanie bajek, opowieści ruchowe, czynności opiekuńcze).

Grupy starsze – relaksacja, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela, ćwiczenia utrwalające wiadomości.

Dzieci 5 i 6 letnie – zabawy integracyjne, konstrukcyjne i plastyczno – techniczne, gry planszowe.

13:00-14:30
Obiad.

Czynności samoobsługowe, opiekuńcze, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetyczne spożywania posiłku.

Grupy młodsze – zabawy w sali i na powietrzu, gry, układanki, zajęcia dodatkowe.

Grupy starsze – praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

14:30 -17:30

Kontynuacja działalności edukacyjne, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu. Prace porządkowe, omówienie wydarzeń dna, pobyt w grupach łączonych.

 • Przedszkole czynne jest:
  PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
  w godz. 6:30 -17:30
 • Przedszkole Miejskie Nr 11
  ul. Hubala 2
  05-803 Pruszków
 • tel/fax 22 758-43-64
  e-mail