Co oferujemy?

Co oferujemy?

Oferujemy Państwu:

  • opiekę dla dziecka w godzinach od 6.30 – 17.30
  • kadrę dla której Państwa Dziecko będzie jedyne i niepowtarzalne
  • uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka dotyczące:

   • snu (w zależności od potrzeby dziecka)
   • wyżywienia (jeśli są zalecenia lekarskie dotyczące diety dla dziecka ustalamy ją wspólnie z rodzicami)

Mamy doświadczenie w sprawowaniu opieki nad dziećmi z:

 • alergią pokarmową (potrafimy dostosować dietę do indywidualnych potrzeb)
 • problemami logopedycznymi

 • zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w odpowiednio wyposażonych salach zabaw
 • pomagamy wszystkim dzieciom w osiągnięciu dojrzałości szkolnej
 • organizujemy warsztaty plastyczne dla dzieci i ich rodziców
 • organizujemy ciekawe wycieczki
 • w naszym przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach umuzykalniających przy akompaniamencie
 • prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców
 • organizujemy dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych
 • kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali się i podnosi swoje kwalifikacje
 • zapewniamy bezpłatną opiekę logopedyczną i psychologiczną (własny gabinet logopedyczno – psychologiczny)

 • W ramach stałej oferty proponujemy dzieciom zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie, które odbywają się raz w tygodniu (finansowane z Rady Rodziców).
 • Dwa razy w tygodniu prowadzone są dodatkowe zajęcia z nauki języka angielskiego, w których uczestniczą wszystkie dzieci. Zajęcia prowadzone są przez firmę zewnętrzną i finansowane są
  z funduszy specjalnie przeznaczonych na ten cel z Rady Miasta Pruszkowa.
 • Dwa razy w tygodniu prowadzona jest gimnastyka korekcyjna (w grupie najmłodszej zajęcia ruchowe ogólnorozwijające). Zajęcia prowadzone są przez firmę zewnętrzną i finansowane są
  z funduszy specjalnie przeznaczonych na ten cel z Rady Miasta Pruszkowa.
 • Dzieci z grupy najstarszej mogą również skorzystać z zajęć katechetycznych.
 • Dzieci ze wszystkich grup wiekowych raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach muzycznych z elementami tańca.
 • Dodatkowo zapewniamy nieodpłatne spotkania z logopedą oraz z psychologiem dziecięcym w gabinecie w przedszkolu.

– oferujemy również zajęcia z terapii SI

W pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi Nauczycielki naszego przedszkola wykorzystują  następujące METODY:

MUZYKOTERAPIA

METODA DOBREGO STARTU

PEDAGOGIKA ZABAWY

BAJKOTERAPIA

EDUKACJA PRZEZ RUCH D.DZIAMSKIEJ

METODA RUCH ROZWIJAJACEGO W.SHERBORNE

DZIECIĘCA MATEMATYKA

TERAPA SI

o metodach można poczytać klikając poniższe linki:

Kreatywny Maluch 

Edukacja przez ruch

Metoda Dobrego Startu

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne (w ramach koła plastycznego)

Muzykoterapia

Pedagogika – Zabawy

Dziecięca matematyka

Innowacja pedagogiczna „Paluszkowy trening”

Innowacja pedagogiczna „Sensoryczne zabawy na przedszkolnym dywanie”

 • Przedszkole czynne jest:
  PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
  w godz. 6:30 -17:30
 • Przedszkole Miejskie Nr 11
  ul. Hubala 2
  05-803 Pruszków
 • tel/fax 22 758-43-64
  e-mail