DYŻUR WAKACYJNY 2021

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE!

Lipiec I turnus (1.07-30.07.2021) – Dyżurujące Przedszkole
Miejskie nr 11 ( nasze) –
wszystkie zapisane dzieci z naszego przedszkola zostały zakwalifikowane.

Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana
do Rodziców na adres mailowy: płatność przelewem na wskazane konta
w terminie: 4 – 12 marca 2021r.

Sierpień II turnus (02.08-27.08.2021) – wszystkie zapisane dzieci zostały zakwalifikowane do Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Jarzynowa 21

Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana przez P M nr 1
na adres mailowy podany we wniosku, płatność przelewem na wskazane konta
w terminie: 4 – 12 marca 2021r.

 • Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach

  7:00 – 17:00

 

 • Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani
  do uiszczenia opłat za:

– świadczenie usług przedszkolnych (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci- rocznik 2014),

– żywienie dziecka ( 11,00 zł. za dzień),

Brak wpłat na konta w wyznaczonym terminie
jest równoznaczne  z rezygnacją z dyżuru.


 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI DYŻURU: http://pm11.pruszkow.pl/wp-content/uploads/2021/01/Zarządzenie-Nr-24.2020-w-sprawie-zasad-organizacji-dyżuru-wakacyjnego.pdf

REGULAMIN: http://pm11.pruszkow.pl/wp-content/uploads/2021/01/regulamin-dyżuru-wakacyjnego-skonwertowany.pdf

INFORMACJA: http://pm11.pruszkow.pl/wp-content/uploads/2021/01/Dyżur-wakacyjny-2021-informacja-na-stronę-1.pdf

HARMONOGRAM: http://pm11.pruszkow.pl/wp-content/uploads/2021/01/harmonogram-zapisów-za-dyżury-2021-_1_.pdf

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR: http://pm11.pruszkow.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-na-dyżur-wakacyjny-2021r-zapewnienie-dostępności-1.pdf

 

 

 • Przedszkole czynne jest:
  PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
  w godz. 6:30 -17:30
 • Przedszkole Miejskie Nr 11
  ul. Hubala 2
  05-803 Pruszków
 • tel/fax 22 758-43-64
  e-mail